Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Herediter Neuropathia

2007.12.31

- Autosomalis dominans öröklődésű herediter neuropathia profil

- PMP22 deletio és duplicatio real-time PCR módszerrel
A lelet értelmezése: A herediter motoros és sensoros neuropathia (HMSN) legáltalánosabb formája a Charcot-Marie-Tooth kór (CMT). A CMT demielinizációs formája a CMT1. A CMT1A esetek körülbelül 70%-át a PMP22 gént tartalmazó 1.5 Megabázis méretű 17p11.2-12 kromoszóma szegmens dominánsan öröklődő duplikációja okozza. Ezzel szemben a HNPP oka ugyanennek a 1.5 Megabázis méretű szakasznak a reciprok deléciója. Ebből következően a CMT1A heterozigóta személy a PMP22 gén allélekből 3-at tartalmaz, míg a HNPP heterozigóta személy csak egyet.

- EGR2 pontmutatio szűrés (összes exon sequenálása)
Az EGR2 gén valamennyi exonját PCR segítségével amplifikáljuk, majd a termék tisztítását követően bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat a humán genom referencia szekvenciájához illesztjük.

- MPZ pontmutatio szűrés (összes exon sequenálása)
A vérből izolált DNS mintából az MPZ gén összes exonját PCR technikával amplifikáljuk,majd az amplifikált terméket izolálást, tisztítást követően szekvenáljuk.
A kapott szekvenciát a normális human genomszekvenciájához hasonlítjuk.

- Connexin32 mutatio analysis

 
Az ÖRÖKLETES PERIFÉRIÁS NEUROPATHIÁK-ról  (CMT-I, CMT-II)

 Manapság számos örökletes perifériás neuropáthia definiált molekuláris szinten. Ebbe a csoportba tartoznak a herediter sensomotoros neuropathiák másnéven Charcot-Marie-Tooth betegség  (CMT) számos formái, a kompresszióra létrejövő, bénulásokkal járó örökletes neuropáthia és a TTR met 30 amyloidosis. Az örökletes perifériás neuropáthiák a környéki idegek autochton betegségei, melyek közül a CMT polyneuropathiás syndromák a leggyakoribbak (prevalencia: 1 eset 2.500 egyed közül).

A CMT1 (demyelinisatios typusú klinikai megjelenési forma) hátterében állhat PMP22 duplicatio vagy deletio, PMP22, EGR2, MPZ és connexin32 pontmutatio. Ez utóbbi X chromosomalisan öröklödik, mig a többi autosmalis dominans vagy recessive öröklödésmenetet mutat. A CMT2 (axonalis phenotypus) etiológiája neurofilamentum könnyü lánc, connexin32 és MPZ pontmutatio lehet.

Családi anamnesis ismeretének hiányában a CMT1és CMTX1 klinikailag nem különíthetők el egymástól. Emiatt ajánlatos, hogy a tesztet valamennyi CMT1 gyanús betegnél elvégezzék, azaz olyanoknál, akiknek egyik szülője vagy testvére érintett. A pheno-genotypus korrelació nem szoros, ezért a klinikai tünetek, az electrophyisiológiai vizsgálat és a n. suralis biopsia önmagában nem tudja eldönteni, hogy melyik gén alterációja áll a betegség hátterében. Ezért a korrekt diagnosztikához genetikai analysis szükséges. Nem árt, ha tudjuk, hogy az esetek 20%-ban spontan mutatiok következtében alakulnak ki a klinikai tünetek, és hogy nem feltétlenül kell a betegnek pes cavusának lennie. A gyerekek 22%-nak normális a láb formája, vagy pes planusa van. Tünetmentes, de rizikó-csoportba tartozó egyedeknek normális neurológiai status mellett is lehet subklinikai herediter sensomotoros neuropathiája, amely csupán lassult idegvezetési sebességben nyilvánul meg.

A PMP22 deletiot és duplikációt real-time PCR-al mutatjuk ki. A Connexin 32, MPZ, EGR2 és neurofilamentum könnyü lánc analízise a paciens DNS-ének sequenálásával történik. A DNS-t PCR segítségével amplifikálják és az így felszaporított DNS-t sequenálásnak vetik alá olymódon, hogy festékkel jelzett terminátorokat használnak az enzymatikus extenziós reakciókban.

A herediter sensomotoros neuropathiák genetikai  tesztelése a betegek számára jelentős haszonnal jár, és azáltal, hogy az élet folyamán egy alkalommal kell a vizsgálatot elvégezteni. A teszthez csak vérre van syükség igy az kiegészítheti vagy helyettesítheti a relatíve  fájdalmas, nem specifikus elektrofiziológiai és morphológiai vizsgálatokat.