Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 NEUROGENETIKAI  DIAGNOSZTIKUS  SZOLGÁLTATÁSOK

 

 

A genetikai vizsgálatkérést minden esetben genetikai tanácsadásnak kell megelőznie, mely során a beteg szóbeli és írásos tájékoztatót kap a vizsgálat jellegéről, ill. írásban nyilatkozik a vizsgálatba való beleegyezésről. A mintákhoz minden esetben kérjük a kérőlapot, a beleegyező nyilatkozatot, és ha lehetséges a klinikai adatokat tartalmazó ambuláns lapot vagy zárójelentést elküldeni. A SE MNKKK beleegyező nyilatkozata letölthető a www.molneur.eoldal.hu honlapon, ahol az aktuális vizsgálatok listája is olvasható. A SE Neurológiai Klinikáján a genetikai tanácsadást Dr. Molnár Mária Judit neurológus, pszichiáter, klinikai genetikus szakorvos végzi.

 

Az MNKKK a genetikai vizsgálat eredményét vagy a beküldő orvosnak postázza, vagy saját szakrendelésén gondozott betege esetén genetikai tanácsadás keretén belül közli azt a beteggel vagy törvényes képviselőjével. A MEDSOL rendszerben a genetikai lelet teljes szövege megjelenik, de azt csak a kérő orvos illetve az arra jogosult szakorvosok láthatják, kivéve azon eseteket, ahol a beteg kérésére csak azt jelenítjük meg, hogy a vizsgálatot a laboratórium elvégezte.

 

 

 

NEURODEGNERATÍV BETEGSÉG GENETIKAI RIZIKÓ TÉNYEZŐ VIZSGÁLATA


ApoE (Apolipoprotein E) polimorfizmus

AZ APOE isoformák (ApoeE 2,3,4 allél) meghatározása javasolt Alzheimer kór familiáris halmozódása esetén. Az ApoE 4-es allel az Alzheimer kór kialakulásának rizikóját emeli. Két 4 es alléllal 91% a valószínűsége, hogy az egyén 80 éves korában Alzheimer kórban fog szenvedni, míg 1 db 4 es alléllel az a rizikó csak 47%. Egyéb neurodegenerativ betegségben a betegség prognózisát negatívan befolyásolja a 4 es allél jelenléte.

 

Módszertan: A vérből izolált DNS-t az ApoE gén vizsgált szakaszát PCR segítségével amplifikáljuk, majd HinfI restrikciós endonukleázzal emésztjük (RFLP). A kapott fragmentumok nagyságát agaróz elektroforézist követően a Quantity One software-el határozzuk meg. A vizsgálatot ismert genotípusú kontrollokkal validáljuk.

Leletkiadási idő: 4 hét


DEMENCIÁK


Az Alzheimer kór örökletes formáját jelen tudásunk szerint az APP, PSEN1 vagy PSEN2 gén mutációi okozzák. Ha ezen gének közül bármelyik károsodik, az agyban nagy mennyiségű toxikus fehérje fragmentek, ún. amyloid-béta peptidek keletkeznek, melyek felhalmozódva ún. amyloid plaque-okat képezhetnek. Ezek a plaque-ok jellegzetesekk az Alzheimer kórra és az idegsejtek pusztulását okozzák.


Amyloid Precursor Protein (APP): Fiatalkorban kezdődő illetve familiáris Alzheimer kórban javasolt a vizsgálat elvégzése . Az APP gén mutációja autosomalis domináns módon öröklődő Alzheimer kórt okoz.  (vizsgálat kód: presenilin-1 mutáció szűrés).

 

Módszertan: vérből DNS izolálást követően az APP gén kódoló exonjait PCR segítségével amplifikáljuk, majd tisztítást követően a mintákat bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat az NCBI BLAST program segítségével a humán referencia genom szekvenciájához illesztjük.

Leletkiadási idő: 2 hónap


Presenilin-1: Fiatalkorban kezdődő illetve familiáris Alzheimer kórban javasolt a vizsgálat elvégzése . A PS-1 gén mutációja autosomalis domináns módon öröklődő Alzheimer kórt okoz.  (vizsgálat kód: presenilin-1 mutáció szűrés).

 

Módszertan: vérből DNS izolálást követően a PS-1 gén kódoló exonjait PCR segítségével amplifikáljuk, majd tisztítást követően a mintákat bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat az NCBI BLAST program segítségével a humán referencia genom szekvenciájához illesztjük.

Leletkiadási idő: 2 hónap

 


Presenilin-2: Fiatalkorban kezdődő illetve familiáris Alzheimer kórban javasolt a vizsgálat elvégzése . A PS-2 gén mutációja autosomalis domináns módon öröklődő Alzheimer kórt okoz. (vizsgálat kód: presenilin-2 mutáció szűrés).


Módszertan: vérből DNS izolálást követően a PS-2 gén kódoló exonjait PCR segítségével amplifikáljuk, majd tisztítást követően a mintákat bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat az NCBI BLAST program segítségével a humán referencia genom szekvenciájához illesztjük.

Leletkiadási idő: 2 hónap

 

 

MONOGÉNES STROKE SYNDROMÁK

 

CADASIL (Cerebralis Autosomalis Domináns Arteriopathia Subcorticalis Infarctusokkal és Leukoencephalopathiával)  (vizsgálat kód: CADASIL mutáció szűrés)

NOTCH3 gén mutáció vizsgálat javasolt: fiatalkori ismétlődő stroke-ok, migrén, koponya MRI-n kifejezett fehérállomány laesio. Igazolt mutációval rendelkező beteg közvetlen vérrokonainak szűrése.

 

Módszertan: vérből DNS izolálást követően a NOTCH3 gén 3. és 4. exonját PCR segítségével amplifikáljuk, majd tisztítást követően a mintákat bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat az NCBI BLAST program segítségével a humán referencia genom szekvenciájához illesztjük.

Leletkiadási idő:       6 hét

 


MELAS (Mitochondriális Encephalomyopathia Laktát acidózis Stroke like szindróma) pontmutáció analízis

A mitochondriális DNS (mt DNS) A3243G mutáció vizsgálata javasolt: encephalopathia, laktát acidózis, stroke szerű tünetek,dystonia, ataxia, illetve maternálisan öröklődő cukorbetegség, nagyothallás, cardiomyopathia, neuropathia, depresszió, egyéb psychiátriai tünetek, ophtalmoplegia externa, myopathia, cataracta, glaucoma, hormonális rendellenesség, vashiányos vérszegénység, valamint, ha mitochondriális betegségre van gyanú. A genetikai vizsgálattal igazolt beteg közvetlen vérrokonainak szűrése.

 

Módszertan: A vérből vagy posztmitotikus szövetből (izomszövetből) izolált DNS-t a mtDNS tRNS Leucin gén vizsgált mutációt tartalmazó szakaszát PCR segítségével amplifikáljuk, majd HaeIII restrikciós endonukleázzal emésztjük (RFLP). A kapott fragmentumok nagyságát agaróz elektroforézist követően a Quantity One software-el határozzuk meg. A vizsgálatot ismert genotípusú kontrollokkal validáljuk.

Leletkiadási idő:       4 hét

 

 

STROKE RIZIKÓFAKTOROK

 

GP Ia/IIa (Thrombocyta glycoprotein Ia/IIa) C807T polimorfizmus vizsgálata

GP Ia/IIa C807T SNP vizsgálata javasolt: 50 éves kor előtt bekövetkező thromboembóliás betegségek malignitás hiányában, 50 éves kor előtti szívinfarktus, 50 éves kor előtt bekövetkező ischaemias stroke.

 

Módszertan: A vérből izolált DNS-t GP Ia/IIa C807T nukleotid szubsztitúcióját real-time PCR-rel a vizsgált mutációra specifikus TaqMan SNP asssay segítségével vizsgáljuk a gyártó által megadott ajánlások szerint. A vizsgált minták genotípusát az abszolút kvantifikáció és az allél diszkrimináció alapján határozzuk meg. A vizsgálatot ismert genotypusú kontrollokkal validáljuk.

Leletkiadási idő:       4 hét

 

 

GP Iba (Thrombocyta glycoprotein Ib alfa) VNTR polimorfizmus vizsgálata

GP Iba VNTR polimorfizmusának vizsgálata javasolt:

(Thrombocyta glycoprotein Ib alfa) VNTR polimorfizmus vizsgálataaGP Ib  VNTR polimorfizmusának vizsgálata javasolt: 50 évesaIndikáció: GP Ib kor előtt bekövetkező thromboembóliás betegségek malignitás hiányában, 50 éves kor előtti szívinfarktus, 50 éves kor előtt bekövetkező ischaemias stroke. A thrombocyta membrán glicoprotein (Ib-alfa) a von
Willebrand faktor és a thrombin receptora, ami kulcsfontosságú a thrombus kialakulásában. A receptor 2 polimorfizmusa (HPA-2 és VNTR) befolyásolhatja a fenotypust. VNTR: nagyságbeli polimorfizmus, mely alapján 4 variáns létezik (az egyes variánsok között 13-13 aminosav különség van (A, B, C és D allél). a legkisebb allél a D a legnagyobb az A. A B/B és B/C fenotípus hajlamosíthat ischaemiás stroke-ra, a D allél jelenléte pedig a  thromboemboliára. (Zhang et al.Clin Chim Acta 2006. Nov. 10, Lozano et al. Br J Haematol 2001; 115:969-76)

 

Módszertan: A GP Iba VNTR: nagyságbeli polimorfizmust a GP Iba gén megfelelő régióit tartalmazó szakaszát PCR segítségével amplifikáljuk. A kapott fragmentumok nagyságát agaróz elektroforézist követően a Quantity One software-el határozzuk meg. A vizsgálatot ismert genotypusú kontrollokkal validáljuk.

Leletkiadási idő:       4 hét

 


Faktor V (Leiden) mutáció analízis (vizsgálat kód: Leiden mutáció szűrés)

Az V-ös faktor Leiden (R506Q) mutációjának vizsgálata javasolt: funkcionális APC rezisztencia pozitivitása esetén (konfirmáció, illetve annak eldöntésére, hogy a beteg heterozigóta vagy homozigóta mutáns genotípusú), lupus anticoaguláns pozitiv beteg esetén, 50 évnél fiatalabb, malignus betegségben nem szenvedő thromboemboliás betegségben szenvedő egyéneknél, szokatlan lokalizációjú vénás thrombozis (cerebralis, hepaticus, mesentericus), ismétlődő vénás thrombosisok esetén, vénás thrombosis kifejezett családi halmozódása mellett,  terhesség vagy orális antikoncipiens szedése alatt bekövetkező thrombosis, 50 éves kor alatti thrombosist elszenvedő beteg vérrokonainál, 50 év alatti szívinfarctust elszenvedő (dohányzó) nőbetegeknél

 

A vizsgálat megfontolandó: ismételt vetélések esetén, 50 éves kor feletti thromboemboliás esemény, amennyiben nem igazolódik malignitás, igazoltan Leiden mutációt hordozó egyének vérrokonainál, nem várt preeclampsia, placenta abruptio, halva születés, intrauterin retardatio esetén. Nincs nemzetközi irodalomban konszenzus, hogy orális antikoncipiens szedése előtt ajánlott-e, de számos közlemény indokoltnak tartja a vizsgálatot ez esetben.

 

Módszertan: A vérből izolált DNS-t a FV gén Leiden (R506Q) mutációját real-time PCR-rel a vizsgált mutációra specifikus TaqMan SNP asssay segítségével vizsgáljuk a gyártó által megadott ajánlások szerint. A vizsgált minták genotípusát az abszolút kvantifikáció és az allél diszkrimináció alapján határozzuk meg. A vizsgálatot ismert genotypusú kontrollokkal validáljuk.

 Leletkiadási idő:       4 hét

 


MTHFR (methionin tetrahydrofolát reductase mutáció) analízise

Az MTHFR c. 677 C>T mutációjának vizsgálata javasolt: emelkedett homocystein szint illetve thromboemboliás esemény esetén, 50 éves kor alatt bekövetkező stroke, 50 éves kor alatt bekövetkező szívinfarktus esetén.

 

Módszertan: A vérből izolált DNS-t a MTHFR gén vizsgált mutációt tartalmazó szakaszát PCR segítségével amplifikáljuk, majd HinfI restrikciós endonukleázzal emésztjük (RFLP). A kapott fragmentumok nagyságát agaróz elektroforézist követően a Quantity One software-el határozzuk meg. A vizsgálatot ismert pozitív és negatív kontrollokkal validáljuk.

Leletkiadási idő:       4 hét

 

 

STROKE PREVENCIO – PHARMACOGENOMIKA

 

CYP2C19 (Cytochrom P450, IIC alcsalád, polipeptid 19) SNP analízis

A CYP2C19*2A, c.681G>A  vizsgálata javasolt: A beteg személyes, vagy családi anamnézisében gyógyszer adverz reakció szerepel olyan gyógyszerek esetén, melyeket a fenti enzim metabolizál (pl. clopidogrel)  CYP2C19 enzim által metabolizált gyógyszerek tartós szedése esetén, amennyiben tudományos közlemények igazolták, hogy az adott SNP bizonyos   betegségek rizikóját emeli. ( Pl. a cardiovascularis rizikót)

 

Módszertan: A vérből izolált DNS-t a CYP2C19*2A, c.681G>A mutációját real-time PCR-rel a vizsgált mutációra specifikus TaqMan SNP asssay segítségével vizsgáljuk a gyártó által megadott ajánlások szerint. A vizsgált minták genotípusát az abszolút kvantifikáció és az allél diszkrimináció alapján határozzuk meg. A vizsgálatot ismert genotypusú kontrollokkal validáljuk.


Leletkiadási idő:       4 hét

 

 

MITOCHONDRIÁLIS BETEGSÉGEK

 

I.  MITOCHONDRIÁLIS DNS BETEGSÉGEK

 

MELAS (Mitochondriális Encephalomyopathia Laktát acidózis Stroke like szindróma) pontmutáció analízis

A mitochondriális DNS (mt DNS) A3243G mutáció vizsgálata javasolt: encephalopathia, laktát acidózis, stroke szerű tünetek,dystonia, ataxia, illetve maternálisan öröklődő cukorbetegség, nagyothallás, cardiomyopathia, neuropathia, depresszió, egyéb psychiátriai tünetek,ophtalmoplegia externa, myopathia, cataracta, glaucoma, hormonális rendellenesség, vashiányos vérszegénység, valamint, ha mitochondriális betegségre van gyanú. A genetikai vizsgálattal igazolt beteg közvetlen vérrokonainak szűrése.

 

Módszertan: A vérből vagy posztmitotikus szövetből (izomszövetből) izolált DNS-t a mtDNS tRNS Leucin gén vizsgált mutációt tartalmazó szakaszát PCR segítségével amplifikáljuk, majd HaeIII restrikciós endonukleázzal emésztjük (RFLP). A kapott fragmentumok nagyságát agaróz elektroforézist követően a Quantity One software-el határozzuk meg. A vizsgálatot ismert genotípusú kontrollokkal validáljuk.

 

Leletkiadási idő:       4 hét

 


MERRF (Mitochondriális encephalopathia v. myoclonus epilepsia  ragged red  rostokkal) pontmutáció analízis

A mitochondriális DNS (mt DNS) A8344G  és A8356G mutációinak vizsgálata javasolt: myoclonus epilepsia, myopathia, encephalopathia, epilepsia illetve illetve maternálisan öröklődő cukorbetegség, nagyothallás, cardiomyopathia, neuropathia, depresszió, egyéb psychiátriai tünetek,ophtalmoplegia externa, myopathia, cataracta, glaucoma, hormonális rendellenesség, vashiányos vérszegénység, valamint, ha mitochondriális betegségre van gyanú. A genetikai vizsgálattal igazolt beteg közvetlen vérrokonainak szűrése.

 

Módszertan: A vérből vagy posztmitotikus szövetből (izomszövetből) izolált DNS-t a mtDNS tRNS Lizin gén vizsgált mutációt tartalmazó szakaszát PCR segítségével amplifikáljuk, majd BanII és DraI restrikciós endonukleázzokkal emésztjük (RFLP). A kapott fragmentumok nagyságát agaróz elektroforézist követően a Quantity One software-el határozzuk meg. A vizsgálatot ismert genotypusú kontrollokkal validáljuk.

 Leletkiadási idő:       4 hét

 

NARP (Neuropathia Ataxia Retinitis Pimentosa) pontmutáció analízis

A mitochondriális DNS (mt DNS) T8993C  és T8993G mutációinak vizsgálata javasolt: retinitis pigmentosa, ismeretlen etiológiájú ataxia, neuropathia, dystonia, materialisan öröklődő Leigh syndroma, mentális retardáció. A genetikai vizsgálattal igazolt beteg közvetlen vérrokonainak szűrése.

Módszertan: A vérből vagy posztmitotikus szövetből (izomszövetből) izolált DNS-t a mtDNS ATP szintáz FO 6. alegység gén vizsgált mutációt tartalmazó szakaszát PCR segítségével amplifikáljuk, majd HpaII és AvaI restrikciós endonukleázzokkal emésztjük (RFLP). A kapott fragmentumok nagyságát agaróz elektroforézist követően a Quantity One software-el határozzuk meg. A vizsgálatot ismert genotípusú kontrollokkal validáljuk.


Leletkiadási idő:       4 hét

 

LHON  (Leber féle herediter opticus neuropathia) mutáció analízis

LHON  G3460A, G11778A, T14484C mutáció analízise javasolt: Gyerek illetve fiatal felnőtt kétoldali, más okra vissza nem vezethető látásvesztés esetén, illetve a genetikailag igazolt beteg közvetlen vérrokonainak szűrésére. A fentiek közül az egyes mutációk vizsgálata külön-külön is kérhető.


Módszertan: A vérből izolált DNS-t a mitochondriális genom vizsgált mutációkat tartalmazó szakaszait PCR segítségével amplifikáljuk, majd restrikciós endonukleázzal emésztjük (RFLP). A kapott fragmentumok nagyságát agaróz elektroforézist követően a Quantity One software-el határozzuk meg. A vizsgálatot ismert genotípusú kontrollokkal validáljuk.

 Leletkiadási idő:       4 hét

 

Mitochondriális deléciós szindrómák mtDNS 4777 bp-os „Common” deléció

Az mtDNS egyes és többes deléciói is okozhatnak mitochondriális betegséget. Az egyes deléciók közül a 4777 bp-os common deléció a leggyakoribb. Ennek a vizsgálata javasolt: ophtalmoplegia externa, myopathia, maternálisan öröklődő cukorbetegség, nagyothallás, cardiomyopathia, neuropathia, depresszió, egyéb psychiátriai tünetek, cataracta, glaucoma, hormonális rendellenesség, vashiányos vérszegénység. Gyermekek esetén, Pearson syndroma, de Toni Fanconi syndroma, lactacidosis, komplex neurológiai tünetek, vagy ismeretlen etiológiájú több szervrendszert érintő defektus esetén.


Módszertan: a vérből, vagy izomból történt DNS izolálást követően a vad és deletált DNS-re jellemző szekvenciákat hosszú PCR technikával 8 és 3 percig amplifikáljuk, majd a fenti amplifikátumok arányát agaróz gélelektroforézist követően Quantity One software-el analizáltuk. Amennyiben a vérben nem igazolódik deléció, de a klinikai gyanú alapján javasoljuk izomszövetből is a vizsgálat elvégzését (posztmitotikus szövetben állandó a markáns mtDNS aránya).

A vizsgálatot pozitív és negatív kontroll egyidejű vizsgálatával validáljuk.

 Leletkiadási idő:       4 hét


 

mtDNS tRNS gének mutáció analízise

mtDNS tRNS gének mutáció analízise javasolt

myopathia, myoclonus epilepszia, encephalopathia, stroke-szerű tünetek 50 éves kor alatt, laktát acidózis, maternálisan öröklődő cukorbetegség, nagyothallás, cardiomyopathia, neuropathia, depresszió, egyéb psychiátriai tünetek, ophtalmoplegia externa, myopathia, cataracta, glaucoma, hormonális rendellenesség, vashiányos vérszegénység, illetve, ha mitochondriális betegségre van gyanú. A vizsgálatot csak izomszövetből végezzük el.

 

Módszertan: az izomból történő DNS izolálást követően az mtDNS tRNS génjeit tartalmazó régióit PCR segítségével amplifikáljuk, majd tisztítást követően a mintákat bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat az NCBI BLAST program segítségével a humán mitochondriális referencia genom szekvenciájához illesztjük.

 Leletkiadási idő:       8 hét

 

 

A teljes mitochondriális genom mutáció analízise

A teljes mitochondriális genom mutáció analízise javasolt: maternálisan öröklődő cukorbetegség, nagyothallás, cardiomyopathia, ataxia, epilepsia, Parkinson kór, dystonia, neuropathia, psychiátriai tünetek, cataracta, glaucoma, hormonális rendellenesség, vashiányos vérszegénység. Gyermekek esetén komplex neurológiai tünetek, Leigh syndroma, vagy ismeretlen etiológiájú több szervrendszert érintő defektus,  laktát acidózis, mitochondriális betegségre utaló klinikai tünetek (több szervrendszert érintő klinikai tünetek (pl.: gyermekkori stroke, myoclonus epilepszia, myopathia, encephalopathia) családi anamnézisben is hasonló), ismert mutációt hordozó beteg vérrokonainak szűrése amennyiben a gyakoribb mitochondriális mutációk nem igazolódnak.

 

Módszertan: az izomból történő DNS izolálást követően a teljes mtDNS genomot PCR segítségével amplifikáljuk, majd tisztítást követően a mintákat bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat az NCBI BLAST program segítségével a humán mitochondriális referencia genom szekvenciájához illesztjük.

Leletkiadási idő:       3 hónap

 

 

II. AZ INTERGENOMIÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ ZAVARAI


Mitochondriális depléciós szindróma vizsgálata

Mitochondriális depléciós szindróma vizsgálata javasolt: gyermekeknél: komplex neurológiai tünetek, vagy ismeretlen etiológiájú több szervrendszert érintő defektus generalizált izom hypotonia, izomgyengeség, SMA3 typusa, rigid spine syndroma, mentalis retardáció, epilepsiás rohamok, meglassult psychomotoros fejlődés, súlyos hypoacusis, ophthalmoplegia externa, Leigh syndroma, májelégtelenség, laktát acidózis esetén. Sok esetben észlelünk methylmalonsavúriát, hypoglycaemiás rosszulléteket. Az mtDNS depléció másodlagos rendellenesség, az intergenomiális kommunikációt szabályozó gének (POLG1, TK2, DUGOK2,  MPV17,  RRM2B,  SUCLA1, SUCLG1 mutációi okozzák azt. Az izombiopsiás vizsgálat során a csökkent COX aktivitás, vagy mitochondrium depléciót jelölő elektromikroszkópos kép esetén. A vizsgálatot csak izomszövetből, máj szövetből vagy fibroblastból izolált DNS-ből végezzük el.

 

Álpozitív eredményt adhat: inclusios testes myositis, nucleosid analógokkal való kezelés.

 

Módszertan: Az izomból izolált DNS mintából a mitochondriális és a nukleáris genom arányát a mitochondriális és a nukleáris genomra specifikus TaqMan assay-k segítségével real-time PCR segítségével vizsgáljuk. A mitochondriumok arányát ddCT módszer segítségével határozzuk meg. Endogén kontrollként humán albumin gént használunk. A vizsgálatot ismert genotípusú kontrollokkal validáljuk

 Leletkiadási idő:       4 hétMitochondriális multiplex deléciók

Az mtDNS multiplex deléciói a nuclearis genom intergenomialis  kommunikációt szabályozó génjeinek mutációja következtében  alakulnak ki. Az mtDNS multiplex deléció szűrés így alkalmas POLG1, Twinkel, ANT1, RRM2B, SUCLA2, SUCLG, MPV17 és tirozin kináz mutáció előszűrésére. A multiplex deplécval járó betegségek tünettana nagyon variábilis A legklaszikusabb a mendelien öröklődő progressiv ophthalmoplegia externa (PEO), és a mitochondrilais neurogastrointestinalis neuropathia (MNGIE), de sok esetben a változatos neurológiai tüneteket észlelünk, mint infantilis hepatopathiás poliodystrophia (Alpers-Huttenlocher syndroma), juvenilis kezdetű sensori-ataxiás neuropathia dysarthriával és ophthalmoplegiával (SANDO), valamint a spinocerebellar ataxia és epilepsis kombinációját PEO-val vagy anélkül. .


Módszertan: a vérből, vagy izomból történt DNS izolálást követően a vad és deletált DNS-re jellemző szekvenciákat hosszú PCR technikával 8 és 3 percig amplifikáljuk, majd a fenti amplifikátumok arányát agaróz gélelektroforézist követően Quantity One software-el analizáltuk. Amennyiben a vérben nem igazolódik deléció, de a klinikai gyanú alapján javasoljuk izomszövetből is a vizsgálat elvégzését (posztmitotikus szövetben állandó a markáns mtDNS aránya). A vizsgálatot pozitív és negatív kontroll egyidejű vizsgálatával validáljuk. 

Leletkiadási idő:       4 hétPOLG1 (polymerase gamma) mutáció analízis

A POLG1 gén mutáció vizsgálat javasolt: progresszív ophtalmopegia externa (mendelien öröklődődő forma), Alpers-Huttenlocher szindróma (fiatalkorban kezdődő nehezen kezelhető epilepsia és hepatopathia), SANDO (sensori-ataxiás neuropathia, dysarthria és ophthalmoplegia) vagy MIRAS (mitochondrialis recessiv ataxia syndroma) gyanúja eseté, Ezenkívül minden egyéb mitochondriális depléciós, multiplex deléciós szindróma (dysphagiával, dysphoniával, extrapyramidális mozgászavarokkal, cerebellaris dysfunckióval, mentális retardációval, hypgondizmussal, gastrointestinal dysmotilitással járó kórképek) esetén. Vér szerinti presymptomás családtagok szűrése 18 év felett.

 

Módszertana: vérből DNS izolálást követően a POLG1 gén valamennyi exonját PCR segítségével amplifikáljuk, majd tisztítást követően a mintákat bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat az NCBI BLAST program segítségével a humán referencia genom szekvenciájához illesztjük.

 Leletkiadási idő:       8 hét

 

 

TWINKLE GÉN SZEKVENCIA ANALÍZIS: elsősorban progresszív ophtalmopegia externa (mendelien öröklődődő forma) estén, multiplex deléció és mtDNS depléció esetén javasolt a vizsgálata. Egy esetben recessiv öröklődést mutató soinocerebellaris ataxia hátterében is kimutatták.

 

Módszertana: vérből DNS izolálást követően a POLG1 gén valamennyi exonját PCR segítségével amplifikáljuk, majd tisztítást követően a mintákat bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat az NCBI BLAST program segítségével a humán referencia genom szekvenciájához illesztjük.

Leletkiadási idő:       8 hét

 

 

ANT1 (Adenin Nukleotid Transzlocase 1) szekvencia analízis

ANT1 (Adenin Nukleotid Translocase 1) szekvencia analízis javasolt: nukleáris genomhoz kapcsolt mitochondriális betegség gyanúja esetén. Pl. herediter progresszív ophtalmoplegia externa, vagy Senger sy (cardiomyopathia, myopathia, cataracta, laktát acidózis) illetve multiplex deléció, esetleg mtDNS depléció esetén. A beteg közvetlen vérrokonainak szűrése esetén az adott mutáció vizsgálata.

 

Módszertan: vérből DNS izolálást követően a SLC25A4 gén valamennyi exonját PCR segítségével amplifikáljuk, majd tisztítást követően a mintákat bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat az NCBI BLAST program segítségével a humán referencia genom szekvenciájához illesztjük.

Leletkiadási idő:       8 hét


 

RRM2B gén mutációs hot spot vizsgálata

RRM2B c. 979 C>T; p.R327X nonsense mutáció vizsgálata javasolt: Mitochondriális depléciós szindróma (pl. csecsemőkben: epilepsiás rohamok, hypotonia, tubulopathia, lactacidózis, respiratorikus distress), valamint a mitochondriális multiplex depléciós szindrómákban (azok közül is az autosomalis domináns öröklődés menetet mutató progresszív ophthalamoplegia externa,  famili ris tumorok esetén). Vér szerinti presymptomás családtagok szűrése 18 év felett.

 

Módszertana: vérből DNS izolálást követően a RRM2B gén 7. exonját PCR segítségével amplifikáljuk, majd tisztítást követően a mintákat bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat az NCBI BLAST program segítségével a humán referencia genom szekvenciájához illesztjük.

Leletkiadási idő:       8 hét

 

 

IIII. NUCLEARIS MITOCHONDRIÁLIS BETEGSÉGEK


SPG31 mutáció analízis

REEP1 (receptor expression-enhancing protein 1) gén mutáció vizsgálat javasolt:

Autosomalis domináns spasticus papararesis a központi idegrendszer MR motfológiai eltérése nélkül. Néhány esetben neuropathia társulhat hozzá. Vér szerinti presymptomás családtagok szűrése 18 év felett.

 

Módszertana: vérből DNS izolálást követően a REEP1 gén valamennyi exonját PCR segítségével amplifikáljuk, majd tisztítást követően a mintákat bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat az NCBI BLAST program segítségével a humán referencia genom szekvenciájához illesztjük.


Leletkiadási idő:       8 hétMitofusin gén vizsgálata: ld az autosomalis dominánsan öröklődő herediter neuropathiák között.

 

PINK1 gén mutáció vizsgálata: ld a MozgászavaroknálATAXIÁK


Spinocerebellaris ataxia profil (SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7) molekuláris genetikai analízise

 

Az SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7 molekuláris genetikai vizsgálata javasolt: autosomalis dominans öröklődésű családi halmozódást mutató, vagy ismeretlen etiológiájú progresszív ataxia és dysarthria, oculomotorius tünetek, spasticitás, perifériás neuropathia esetén. A fenti genetikai defektussal igazolt ataxiás beteg közvetlen vérrokonainak presymptomás szűrése.

A vizsgálat kérhető csak autosomalis dominans ataxia profilként, de az egyes gének vizsgálata külön is megrendelhető. A vizsgálat prenatális diagnosztika számára is elérhető.

 

Módszertan: Az SCA1 (ataxin-1 – CAG repeat), SCA2 (Ataxin-2 (ATXN2) – CAG repeat), SCA3 (Ataxin-3 (ATXN3)  - CAG repeat), SCA6 (CACNA1A – CAG repeat), SCA7 (Ataxin-7 (ATXN7) – CAG repeat) gének trinukleotid repeateket tartalmazó) a genomikus DNS PCR technikával történő amplifikációjával és azt követő agaróz gélelektroforézissek vizsgáljuk. A kapott fragmentumok nagyságát Quantity One software-el határozzuk meg. A vizsgálatot ismert genotypusú kontrollokkal validáljuk.

Leletkiadási idő:       4 hét


NARP (Neuropathia Ataxia Retinitis Pimentosa) pontmutáció analízis

A mitochondriális DNS (mt DNS) T8993C  és T8993G mutációinak vizsgálata javasolt: Retinitis pigmentosához társuló, ismeretlen etiológiájú ataxia, neuropathia, dystonia, materialisan öröklődő Leigh syndroma, mentális retardáció esetén. A tünetek hasonlóak lehetnek, mint a Dejerine Sottas syndromában, Friedreich ataxiában, egyes CMT typusokban. A genetikai vizsgálattal igazolt beteg közvetlen vérrokonainak szűrése is javasolt.

 

Módszertan: A vérből vagy posztmitotikus szövetből (izomszövetből) izolált DNS-t a mtDNS ATP szintáz FO 6. alegység gén vizsgált mutációt tartalmazó szakaszát PCR segítségével amplifikáljuk, majd HpaII és AvaI restrikciós endonukleázzokkal emésztjük (RFLP). A kapott fragmentumok nagyságát agaróz elektroforézist követően a Quantity One software-el határozzuk meg. A vizsgálatot ismert genotípusú kontrollokkal validáljuk.

Leletkiadási idő:       4 hét


ÖRÖKLETES MOZGÁSZAVAROK


Huntington kór - az IT15 gén trinucleotid repeat nagyság vizsgálata

A Huntington kór IT15 gén vizsgálata javasolt: Gyermekkorban rigiditás, Parkinson kórra emlékeztető, illetve psychiátriai tünetek együttese esetén. Felnőttkorban Huntington-kór gyanúja esetén (50 éves kor előtti demencia, valamint extrapyramidális mozgászavar, pszichiátriai tünetek együttese esetén). Huntington-kór fennállásának igazolására, valamint igazoltan Huntington-kórban szenvedő betegek közvetlen vérrokonainak  presymptomás szűrésére. A vizsgálat prematalis diagnosztika számára is elérhető.


Módszertan: A Huntington kór mutációját (a z IT15 gén tandem CAG repeat kóros expanzióját) a genomikus DNS PCR technikával történő amplifikációjával és azt követő agaróz gélelektroforézissel vizsgáljuk. A PCR primerek csak a IT15 gén változó számú CAG repeateket tartalmazó regióját amplifikálják. A kapott fragmentumok nagyságát Quantity One software-el határozzuk meg. A vizsgálatot ismert pozitív és negatív kontrollokkal validáljuk.

Leletkiadási idő:       4 hét

 

 

FXTAS (Fragilis X tremor/ataxia szindróma) vizsgálata

A Fragilis X irányában a molekuláris genetikai vizsgálat javasolt: gyermekkori mentális retardáció, autizmus, nők korai menopauzája esetén. Férfiaknál 50 éves kor alatti ismeretlen etiológiájú ataxia kéztremor és cognitiv hanyatlás esetén. Fragilis-X szindrómás betegek vérrokonainak szűrésére.


Módszertan: A vérből történt DNS izolálást követően a FMR1 gén CGG trinukleotid repeateket tartalmazó szakaszát PCR segítségével amplifikáltjuk és azt követő agaróz gélelektroforézissek vizsgáljuk. A amplifikálják. A kapott fragmentumok nagyságát Quantity One software-el határozzuk meg. A vizsgálatot ismert genotypusú kontrollokkal validáljuk.

Leletkiadási idő:       4 hétParkin szekvencia analízis

Parkin szekvencia analízis javasolt: 45 éves kor előtt kezdődő sporadikus vagy autosomalis recessive Parkinson-kór esetén, vagy 45 év feletti Parkinson-kór esetén pozitív család anamnézis mellett. Atípusos Parkinson szindróma esetén pl. a Parkinsonos tünetek mellett alsóvégtagi dystonia. A Parkin mutációt hordozó beteg közvetlen vérrokonainál segregációs analisis, presymptomás szűrés céljából.

 

Módszertan: vérből DNS izolálást követően a Parkin gén valamennyi exonját PCR segítségével amplifikáljuk, majd tisztítást követően a mintákat bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat az NCBI BLAST program segítségével a humán referencia genom szekvenciájához illesztjük.

Leletkiadási idő:       12 hét


LRRK2 szekvencia analízis

Parkinson-kór esetén, amennyiben a családi anamnézis autosomalis domináns öröklésmenetet feltételez, vagy atípusos autosomalis dominans Parkinson szindróma esetén Fiatalkori Parkinson syndromában a sporadikus esetek vizsgálata is javasolt.

 

Módszertan: vérből DNS izolálást követően a LRRK2 gén mutációs hot spot régióit jelentő exonjait PCR segítségével amplifikáljuk, majd tisztítást követően a mintákat bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat az NCBI BLAST program segítségével a humán referencia genom szekvenciájához illesztjük. 

Leletkiadási idő: 12 hétPINK1 szekvencia analízis

45 éves kor előtt kezdődő sporadikus, vagy autosomalis recessiv Parkinson-kór esetén, vagy 40 év feletti Parkinson-kór esetén pozitív család anamnézis mellett. Atípusos Parkinson szindrómában pl. a Parkinsonos tünetek mellett alsóvégtagi dystonia esetén. A PINK1 mutációt hordozó beteg közvetlen vérrokona szűrés céllal

 

Módszertan:vérből DNS izolálást követően a PINK1 gén valamennyi exonját PCR segítségével amplifikáljuk, majd tisztítást követően a mintákat bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat az NCBI BLAST program segítségével a humán referencia genom szekvenciájához illesztjük.

Leletkiadási idő:       10 hétSynuclein alfa szekvencia analízis

45 éves kor előtt kezdődő autosomalis dominans Parkinson-kór esetén, vagy 45 év feletti Parkinson-kór esetén pozitív család anamnézis mellett, atípusos Parkinson szindróma esetén pl. a Parkinsonos tünetek mellett. Bizonyítottan mutációt hordozó beteg közvetlen vérrokonának szűrése céljából.

Módszertan: vérből DNS izolálást követően a SNCA gén valamennyi exonját PCR segítségével amplifikáljuk, majd tisztítást követően a mintákat bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat az NCBI BLAST program segítségével a humán referencia genom szekvenciájához illesztjük.

Leletkiadási idő: 12 hétDYT1  - Torsin A gén 3bp-os (GAG) deléciója 

30 éves kor alatt kezdődött ismeretlen etiológiájú dystonia,  30 év felett kezdődött, ismeretlen etiológiájú, nem fokális cranio-cervicalis dystonia, ha a családban van 30 év alatti dystoniás vérrokon. Szűrés céljából a genetikailag igazolt beteg közvetlen vérrokonai.

 

Módszertan: A DYT1 gén 5. exonját PCR amplifikációt követően fluoreszcens fragment hossz analízissel vizsgáltuk és egészséges kontrollhoz hasonlítottuk. A mintákat a futtatást követően Peak Scanner software segítségével értékeltük.

Leletkiadási idő: 6 hét


Ceruloplasmin CP szekvencia analízis

Basalis gangliont érintő betegség (vaslerakódás), a herediter aceroluplasminaemia gyanúja esetén, amennyiben a szérum ceruloplasmin szint alacsony és a Wilson kór kizárható. A koponya MRI a basalis ganglionokban vaslerakódást igazol. Ismert mutációval rendelkező beteg közvetlen vérrokonainak szűrése az adott mutációra.

 

Módszertan: vérből DNS izolálást követően a CP gén valamennyi exonját PCR segítségével amplifikáljuk, majd tisztítást követően a mintákat bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat az NCBI BLAST program segítségével a humán referencia genom szekvenciájához illesztjük.

Leletkiadási idő: 14 hétIZOMDYSTROPHIÁK


DMD – dystrophin deléció szűrés

Duchenne (kisgyermekkorban kezdődő kisfiúkat érintő medenceöv typusú végtag gyengeség és több ezres CK esetén), valamint Becker typusú izomdystrophia gyanúja  esetén (fiatal felnőttkorban kezdődő végtgaövtypusú izomdystrophia és több ezres CK esetén). Bizonyítottan beteg közvetlen vérrokonainak szűrése céljából. Nőknél az IHK során látott kóros dystrophin expressió esetén.

 

Módszertan: A dystrophin gén 1, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 17, 19, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52 és 60.exonját multiplex PCR segítségével amplifikáljuk és azt követő agaróz gélelektroforézissek vizsgáljuk. A kapott fragmentumok nagyságát Quantity One software-el határozzuk meg. A vizsgálatot ismert pozitív és negatív kontrollokkal validáljuk.

Leletkiadási idő: 8 hét

 

 

Izomdystrophiák hátterében álló protein deficienciák Western blot vizsgálata

Az izombiopsziás mintából végzett immunhisztokémiai vizsgálat pozitivitása esetén, a hiányzó jel csökkent fehérje expresszió esetén a protein deficiencia validálására.

A Western blottot az alábbi fehérjék expresszójának  vizsgálatával vállaljuk: dystrophin, a-, b-, γ-, d- sarcoglycan, dysferlin, calpain, myotilin, merosin, collagen VI, emerin, lamin A/C, SERCA 1- és 2, myotilin, glycolizált alfa dystroglycan.                         

 

Módszertan: Az izombiopsziás mintából izolált proteint denaturáló SDS-poliakrilamid elektroforézissel választjuk szét, majd a PVDF membránra blottoljuk. A kérdéses fehérjére specifikus ellenanyagokkal határozzuk meg. A kapott fragmentumok nagyságát Quantity One software-el határozzuk meg. A vizsgálatot ismert pozitív és negatív kontrollokkal validáljuk.

Leletkiadás: 8 hét


MYOGLOBINURIA


CPTII (carnitin-palmytoil-transferase II) mutáció analízise

CPTII Ser113Leu (c. 338C>T) és Pro50His (c. 149C>A) mutáció analízis javasolt: metabolikus myopathia gyanúja (fizikai munkát követi izomfájdalom, gyengeség), herediter myoglobulinuria, csecsemőkori hypoketotikus hypoglykémia, CPTII mutációt hordozó betegek közvetlen vérrokonai szűrésére.

 

Módszertan: A vérből izolált DNS-t a CPTII gén vizsgált mutációt tartalmazó szakaszát PCR segítségével amplifikáljuk, majd Bst XI és DraIII restrikciós endonukleázzokkal emésztjük (RFLP). A kapott fragmentumok nagyságát agaróz elektroforézist követően a Quantity One software-el határozzuk meg. A vizsgálatot ismert genotypusú kontrollokkal validáljuk.

Leletkiadási idő:       4 hétBETA OXIDÁCIÓS ZAVAROK


MCAD (Közepes szénláncú acil-koenzimA dehidrogenáz) mutáció analízis

MCAD (Közepes szénláncú acil-koenzimA dehidrogenáz) A985G  (Lys304Glu) mutáció analízise javasolt: csecsemőkori ismeretlen etiológiájú alacsony vércukor szint és metabolikus acidosis esete újszülötteknél kóros genetikai hátterének tisztázására, kóros acilkarnitin szint kóros metabolikus szűrése, metabolikus myopathia vagy encephalopathia gyanúja, igazoltan MCAD-os beteg közvetlen vérrokonainak szűrése esetén.

 

Módszertana: A vérből izolált DNS-t az MCAD gén vizsgált mutációt tartalmazó szakaszát PCR segítségével amplifikáljuk, majd TaqI restrikciós endonukleázzal emésztjük (RFLP). A kapott fragmentumok nagyságát agaróz elektroforézist követően a Quantity One software-el határozzuk meg. A vizsgálatot ismert pozitív és negatív kontrollokkal validáljuk.

Leletkiadási idő:       4 hétCPTII (carnitin-palmytoil-transferase II) mutáció analízise:

 ld fentebb a Myoglobinuria címszó alatt részletesenCONGENITALIS MYASTHENIA GRAVIS


Congenitalis myasthenia alapító mutáció CHNRE gén vizsgálata

CHNRE gén alapító mutációjának vizsgálata javasolt: Congenitális myastenia gyanújakor főleg roma populációban. Vér szerinti presymptomás családtagok szűrése 18 év felett.

 

Módszertana: vérből DNS izolálást követően a CHNRE gén 7. exonját PCR segítségével amplifikáljuk, majd tisztítást követően a mintákat bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat az NCBI BLAST program segítségével a humán referencia genom szekvenciájához illesztjük. 

Leletkiadási idő:       4 hét

 


HEREDITER NEUROPATHIÁK – CHARCOT MARIE TOOTH BETEGSÉG


AUTOSOMALIS DOMINANS FORMÁK


Perifériás Myelin Protein 22 (PMP22) gén alléljeinek mennyiségi analízise

PMP22 analízis javasolt: herediter demyelinisatios típusú polyneuropathia esetén, illetve valamennyi fiatalkori neuropathiában, ahol egyéb etiológia nem igazolódott. Bizonyítottan PMP22 mutációt hordozó beteg vérrokonai szűrés célból.

 

Módszertan: Az vérből izolált DNS mintából a PMP22 gén és az albumin gén arányát ezen génekre specifikus TaqMan assaykel real-time PCR segítségével vizsgáljuk. A PMP22 allélek számát ddCT módszer segítségével határozzuk meg. Endogén kontrollként humán albumin gént használunk. A vizsgálatot ismert genotypusú kontrollokkal validáljuk

Leletkiadási idő:       4 hét


 

Mitofusin mutáció analízis

Mitofusin gén mutáció vizsgálat javasolt: Herediter axonális tipusú neuropathia (CMT2a). Vér szerinti presymptomás családtagok szűrése 18 év felett.  Vér szerinti presymptomás családtagok szűrése 18 év felett.

 

Módszertana: vérből DNS izolálást követően a mitofusin gén valamennyi exonját PCR segítségével amplifikáljuk, majd tisztítást követően a mintákat bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat az NCBI BLAST program segítségével a humán referencia genom szekvenciájához illesztjük.

Leletkiadási idő:       8 hét

 


MPZ (Myelin Protein Zero) szekvencia analízis

MPZ (Myelin Protein Zero) szekvencia analízis javasolt: autosomalis dominans családi halmozódást mutató polyneuropathia, amennyiben a PMP22 gén duplikáció/deléció kizárt. Illetve a genetikailag igazolt beteg közvetlen vérrokonainak szűrése esetén (itt az adott mutáció vizsgálata).

 

Módszertan: vérből DNS izolálást követően a MPZ gén valamennyi exonját PCR segítségével amplifikáljuk, majd tisztítást követően a mintákat bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat az NCBI BLAST program segítségével a humán referencia genom szekvenciájához illesztjük.

Leletkiadási idő:       10 hétEGR2 (Early Growth Response 2) szekvencia analízis

EGR2 (Early Growth Response 2) szekvencia analízis javasolt: autosomalis dominans családi halmozódást mutató polyneuropathia, amennyiben a PMP22 gén duplikáció/deléció kizárt. A genetikailag igazolt beteg közvetlen vérrokonainak szűrése esetén (itt az adott mutáció vizsgálata).

 

Módszertan: vérből DNS izolálást követően az EGR2 gén valamennyi exonját PCR segítségével amplifikáljuk, majd tisztítást követően a mintákat bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat az NCBI BLAST program segítségével a humán referencia genom szekvenciájához illesztjük.

Leletkiadási idő:       10 hét

 

 

AUTOSOMALIS RECESSIV FORMÁK


Lom alapító mutáció NDRG1 gén

A NDRG1 gén R148X  mutációjának vizsgálata javasolt: Autosomalis recessiv öröklésmenetet mutató sensomotoros neuropathia, süketséggel roma populációban. Vér szerinti presymptomás családtagok szűrése 18 év felett.

 

Módszertana: A vérből izolált DNS-t a NDRG1 gén vizsgált mutációt tartalmazó szakaszát PCR segítségével amplifikáljuk, majd TaqI restrikciós endonukleázzal emésztjük (RFLP). A kapott fragmentumok nagyságát agaróz elektroforézist követően a Quantity One software-el határozzuk meg. A vizsgálatot ismert pozitív és negatív kontrollokkal validáljuk.

Leletkiadási idő:       4 hét

 

 

X KROMOSZOMÁLISAN ÖRÖKLŐDŐ FORMÁK


GJB-1 (Connexin32) szekvencia analízis

Connexin32 szekvencia analízis javasolt: Családi anamnézis alapján X-kromoszómálisan öröklődő polyneuropathia gyanúja esetén. Negativ családi anamnézis esetén, amennyiben a PMP22 gén analízise negatív a férfiaknál érdemes a genetikai vizsgálatokat a connexin32 elemzéssel folytatni. Mivel a Connexin 32 mutációt hordozó nőknek is lehetnek tünetei, nemcsak a férfiaknak javasolt a vizsgálat, hanem olyan nőknek is, akik családjában a férfiak tünetei súlyosabbak voltak. A genetikailag igazolt beteg közvetlen vérrokonainak szűrése esetén (itt az adott mutáció vizsgálata).

 

Módszertan: vérből DNS izolálást követően a Connexin32 gén valamennyi exonját PCR segítségével amplifikáljuk, majd tisztítást követően a mintákat bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat az NCBI BLAST program segítségével a humán referencia genom szekvenciájához illesztjük.

Leletkiadási idő:       10 hét


PRION BETEGSÉGEK

 

Prion Protein Gén (PRNP)

Indikáció: 40 éves kor után kezdődő gyors progressziót mutató dementia és egyéb neurológiai tünetek (myoclonus, parkinsonismus/hyperkinesis, pyramistünetek, vizuális és cerebelláris tünetek) társulása esetén pozitív családi anamnézis illetve annak hiányában is. A mutációkon kívül a 129-es kodon polimorfizmus a kórlefolyás és progresszió meghatározója lehet sporadikus Creutzfeldt-Jakob betegségben is. Továbbá javasolt kezelhetetlen insomnia és autonóm tünetek esetén, különösképpen ha ehhez myoclonus és később progresszív dementia társul („Örökletes halálos insomnia”).

 

Módszertan: vérből DNS-t izolálunk, majd a PRNP 3. exonját PCR segítségével amplifikáljuk. Tisztítást követően a mintákat bidirekcionálisan szekvenáljuk. A kapott szekvenciákat az NCBI BLAST program segítségével a humán referencia genom szekvenciájához illesztjük.

Leletkiadási idő:       8 hét

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

cialis 5 mg best price

(Gywominon, 2022.06.30 08:34)

The stomach keeps from digesting itself with the help of a protective mucosal lining. https://newfasttadalafil.com/ - Cialis <a href=https://newfasttadalafil.com/>buy cialis online</a> Ogfgye Yuhpgl https://newfasttadalafil.com/ - buy cialis online in usa

Magy Petőfi Sándor út

(Járminé Nagy Ágnes, 2014.09.08 18:04)

Tisztelt MMJ. A július levelükre válaszoltam de még nem kaptam visszajelzést ,hogy elolvasták-e melyben kérték a lányom ck értékét és hol végezték el az izombiopsziát. a ck értéke 388 és az ldh-ja540. Az izombiopszia műtétje a Debreceni egyetem klinikai központ gyermeksebészeti osztályán történt június 3-án a műtétet végezte Dr Garai Gábor klinikai szakorvos. Jármi Fruzsinának hívják a lányomat és most tudtam meg a neurologusunktol hogy még az izommintából a következő vizsgálatot végezték el- dystrophin 1-2-3 , sarcoglycan alfa.béta. gamma, delta, merosin, sptektrin, desmin, de ezeknek a vizsgálatoknak a pontos eredményét nem tudom. Még mindig nincs pontos diagnozis ennyi vizsgálat után sem előre is megköszönöm ha tudnának segíteni , hogy lányomnak tulajdon képen milyen fajta betegsége van. Megköszönném ha telefonos elérhetőséget tudnának küldeni e-mailben a további kapcsolattartás érdekében. Válaszukat előre is köszönöm. Tisztelettel Járminé Nagy Ágnes.

Re: Magy Petőfi Sándor út

(Admin, 2014.10.20 15:04)

Tisztelet Járminé NAgy Ágnes!

A debreceni myopathologiai vizsgálat nagyon részletes volt. A mi intézetünkben is nagyon hasonló vizsgálatokat végzünk. Abban az esetben, ha jól fejlődik a kislány azt javaslom, várjuk meg azt a lehetőséget, amint az Ön myopathiat okozó gént egy vizsgálattal meg tudjuk nézni. Ez 1-2 éven belül bekövetkezik. Addig pedig fejlesszük, tornásztassuk. A Pompe koron kívül sajnos ma egyéb izombetegségre oki terápia nincs. Természetesen, ha úgy gondolja bármikor elhozhatja rendelésünkre, szeretettel látjuk. (Időpont egyeztetés: 061-210-0330 /51190).

Üdvözlettel:
Molnár Mária Judit

Magy Petőfi sándor út

(Járminé Nagy Ágnes, 2014.07.10 23:01)

Tisztelt Ambulancia. Abban kérném önök segítségét, 3éves lányunk laza izomzattal született és a csipőjével is voltak broblémák pavlik kengyelt hordott 3-6 hónapos koráig. Szellemi fejlődése és alkatilag is rendben van.pompe szürő vizsg neg.egyéb szervi betegsége nincs. egy kicsit lemarad a mozgásfejlődése a többi gyerektől de látom a fejlődést nála fokozatosan itthon tornáztatjuk, hrg úszásra és még kundokztiv terápiára járunk. a neurologusok javasolta az izombiobsziát aminek a következő az eredménye. Szövettani lelet.ck értéke 388. Harántcsíkolt izmot vizsgálunk. A fagyasztott mintából készült, keresztmetszeti síkú metszeteken súlyos fokú myopathias elváltozások látszanak hypertrophias valamint atrophias rostokkal, melyek döntően random (azaz nem csoportokat képezve) helyezkednek el. Az endomysiumban súlyos fokú lipid accumulatio történt, mely következménye előre haladott izombetegségnek. Örvénylő illetve hasadt rostok is azonosíthatók. Myophagocytoticus rostok is láthatók. A mintában lobsejtes beszűrődés, gyulladásos myopathiara utaló eltérések nincsenek. A maginternalisatio szintén fokozott, 10% fölötti. Genuin vacuolisatio inclusiok nincsenek. Basophil regeneratív rostok is azonosíthatók. Mitochondrialis myopathiara utaló eltérés nincsenek. Kóros glikogén illetve lipid felhalmozódás nem áll fenn. A NADH reakcióval a myofibrillaris architectura zavara látszik több rostban; sötét rostok valamint subsarcolemmalis fokozott festődés is azonosítható. HLA-ABC reakció diffúzan nem mutat fokozott sarcolammalis és cytoplasmaticus expressziót (azaz a kép nem igazol gyulladási myopathiat). A sarcolemmalis és sarcolemma-asszociált fehérjék expressziója, mintázata összességében normális; a dystrophin 3 ( N terminus ellen képzett) antitest szegmentálisan halvány jelölődést ad, mely azonban a ( kontrollként használt) spectrin antitest immunhistochemián is látszik. Emiatt a változás nem bizonyít Becker féle izom dystrophiat. Megjegyzés: A látottak súlyos myopathias elváltozások. A sarcolemmalis és a sarcolemma-asszociált fehérjék részletes immunhistochemia vizsgálat alapján a kóroki tényező nem azonosítható Becker féle izomdystrophia nem zárható ki (noha nem valószínü). Diagnózis: Myopathia súlyos fokú dystrophias jellegű eltérésekkel.További vizsgálat történt még szem negatív, crp negatív, szívizom negatív,anyagcsere negatív, genetikai vérvizsgálat két x kromószomával rendelkezik. hozzáteszem még ,hogy nem fáradékony egész nap jönn- megy játszik. Kérném az önök segitségét a pontos diagnózis felálításában.Hozzáteszem még ,hogy a családban sem anyai ,sem apai ágon nem volt ilyen betegség. Válaszukat előre is köszönöm.

Re: Magy Petőfi sándor út

(Admin, 2014.07.16 22:57)

Tisztelt Hölgyem!

Szeretnénk, ha megküldené a gyermek CK leletét, és készséggel vállaljuk a gyermeke izommintájának vizsgálatát az egyéb izomdystrophiák kizárására. Ehhez izombiopszia mintára lenne szükségünk. Kérem írja meg, hol történt az izombiopszia?

üdvözlettel
MMJ

Magy Petőfi Sándor út 35

(Járminé Nagy Ágnes, 2014.07.29 21:32)

Tisztelt MMJ. Lányom ck értéke 388. Az izombiopszia műtétje Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermek Sebészeti Osztályán történt június 3-án,a műtétet végezte Dr Garai Gábor klinikai szakorvos. Megköszönném ha telefonos elérhetőséget tudnának e-mailben küldeni a további kapcsolat tartás érdekében. Vállaszúkat ellőre is megköszönöm.

Magy Petőfi Sándor út 35

(Járminé Nagy Ágnes, 2014.07.29 21:33)

Tisztelt MMJ. Lányom ck értéke 388. Az izombiopszia műtétje Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermek Sebészeti Osztályán történt június 3-án,a műtétet végezte Dr Garai Gábor klinikai szakorvos. Megköszönném ha telefonos elérhetőséget tudnának e-mailben küldeni a további kapcsolat tartás érdekében. Vállaszúkat ellőre is megköszönöm.

Magy Petőfi Sándor út 35

(Járminé Nagy Ágnes, 2014.07.29 21:33)

Tisztelt MMJ. Lányom ck értéke 388. Az izombiopszia műtétje Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermek Sebészeti Osztályán történt június 3-án,a műtétet végezte Dr Garai Gábor klinikai szakorvos. Megköszönném ha telefonos elérhetőséget tudnának e-mailben küldeni a további kapcsolat tartás érdekében. Vállaszúkat ellőre is megköszönöm.

Tiszaug Dózsa Gy. út 1/a

(Horváth Istvánné, 2014.07.07 17:46)

8 éves egészséges kislány unokám anyai nagyapja (57 éves) motoneuron betegségben szenved. Az t már tudjuk, hogy genetikei eredetű a betegsége, megérkezett a külföldön végzett genetikai vizsgálat eredménye. Szeretnénk tudni, hogy a lánya és a lány unoka mennyire veszélyeztetett az öröklődésben, igaz, e, hogy ők csak esetleges hordozók de nem betegednek meg. Tehetünk- e valamit, hogy semmiképp ne betegedjenek meg.

Re: Tiszaug Dózsa Gy. út 1/a

(Admin, 2014.07.11 07:30)

Tisztelt Asszonyom!

Köszönjük megtisztelő bizalmát, a nagypapa ( 57 éves motoneuron betegség) genetikai leletével együtt kérjenek időpontot bármelyik orvosunkhoz és jöjjenek el rendelésünkre, hogy a genetikai hiba ismeretében tudjuk Önöket genetikai tanácsadásban részesíteni.

Üdvözlettel

Molnár Mária Judit

( ezt a levél váltást kérem hozzák magukkal )

Judit

(Admin, 2014.04.15 13:47)

Kedves Judit!

A laborunk végez ilyen vizsgálatot. Amennyiben vállalják a vizsgálat árát, akkor csak egy vérvétel.
Bővebb információt a 06 1 459 1500/51662-es telefonszámon kaphat.

üdvözlettel
Báthori Györgyi
vez.assz.

8409 Úrkút

(Judit , 2014.04.12 07:46)

Érdeklődni szeretnék, hogy végeznek-e FMR1 génmeghatározást? Amennyiben igen, mi a menete? Babát szeretnénk a párommal és a meddőségi centrumban javasolták, hogy ezt a vizsgálatot is meg kell csináltatni. Egyenlőre keresem a helyet, ahol ezt meg tudják csinálni. Köszönöm előre is!

1023. Budapest

(Tóth-Bogdán Szilvi, 2014.04.02 19:25)

Tisztelt Doktornő!
36 éves nő vagyok és a férjem Bechterew-kóros, viszont nagyon szeretnénk kisbabát, de tartunk tőle, hogy örökölheti a betegség. Mit javasol? Vizsgálatok,elérhetőségek. Ezekre lenne szükségem. Válaszát nagyon várva és megköszönve....

Re: 1023. Budapest

(Admin, 2014.04.07 09:32)

Tisztelt Tóth-Bogdán Szilvi!

A spondylitis ankylopoetica (Bechterew betegség) hajlama örökölhető. Több gén szerepe is felvetődött, de eddig egyértelmű eredmények erről nincsenek: nincs olyan gén, aminek vizsgálatával egyértelműen meg lehetne határozni, hogy valaki a betegséget örökölte e vagy sem. Így azt gondolom, emiatt felesleges aggódnia. Azon is érdemes elgondolkodni, ha lenne ilyen lehetőség, az mennyiben befolyásolná a gyermekvállalását?

Üdvözlettel,
Grosz Zoltán dr.

4556 Magy petőfi sándor út 35

(Járminé Nagy Ágnes, 2013.11.17 19:22)

Tisztelt Doktornő! 2011.01.25-én született gyermekemnél hypotoniát álapitotak meg, agyi fejlődése rendben van. Pavlik kengyelt viselt 3 hónapig a bal csipőjével volt probléma de ennek ellenére 12 hónapos korára elindult. most járunk vele hrg úszásra, kunduktiv terápiára, valamint itthon tornáztatjuk. a neurolugos szerint izombiobsziát kéne csináltatnunk a ck értéke miatt ami 323
júliusi hónapban a ck érték 242 volt. Sokat javult de még nem ugy mozog mint a vele egykorú gyer,mek.Javasolt-e az izombiobszia elvégzésre ön szerint.Válaszát előre is köszönöm.

Re: 4556 Magy Petőfi Sándor út 35

(Admin, 2013.12.21 06:46)

Tisztelt Járminé Nagy Ágnes!

Abban az esetben, ha szépen fejlődik a kicsi a biopszia időpontja halasztható. A CK emelkedés minimális. ENG és EMG vizsgálattal azonban segíthetünk a diagnózisban.

üdvözlettel
Ambulancia

1135 Budapest

(Gabi, 2013.11.13 12:38)

Érdeklőni szeretnék, hogy milyen viszgálatokra lehet szüksége édesanyámnak. Az ő nővérének volt alzheimer-kórja, a nagybátyjának pedig Parkinson-kórja. Anyukámnak jelenleg, feledékenysége, mozgáskoordinációs zavarai- pl. engenysúly problémái, önkéntelen végtag mozgás a tünetei. Olvastam, hogy a Huntington-kórnak is hasonló tünetei annak. Lehet őt ezekre a betegségekre teszteli? Milyen vizsgálatok szükségesk számára, és mi a menete ezeknek az eljárásoknak?
Előre is nagyon köszön a válaszukat!

Re: 1135 Budapest

(Admin, 2013.11.14 09:10)

Kedves Gabi!

Köszönjük, hogy hozzánk fordult kérdéseivel. Mivel elég összetett problémát sorolt fel, egyértelmű választ vizsgálat nélkül nem lehet adni.
Javaslom, hogy kérjen időpontot ambulanciánkra egy személyes találkozóra, ahol mindent megkérdezhet/megbeszélhet a vizsgáló orvossal. Elég a háziorvosi beutaló. Időpontot a 06 1 459-1500/51190-es telefonszámon kérhet.

üdvözlettel
Báthori Györgyi
vezető asszisztens

6440 Jánoshalma,Szent István u. 3/c

(Palotainé Jacsó Mónika, 2013.09.18 22:27)

Érdeklődnék, hogy a mitochondriális DNS (mt DNS) T8993C és T8993G mutációra szeretnék vizsgálatot kérni, ez hogyan lehetséges? A férjem retinitis pigmentosában szenved, már végeztek nála vérvizsgálatot, a mintát(autosomális recesszív modulban előforduló 19 gén 594 mutációs pontján APEX módszerrel), az ASPER Biotech AS. laboratóriumában vizsgálták, de az ismert mutációk fennállását nem lehetett kimutatni. Háziorvos kérheti a vizsgálatot, vagy csak szakorvos? Mennyibe kerülne? Hol és hogyan lehet jelentkezni a vizsgálatra? Válaszukat előre is köszönöm!

Re: 6440 Jánoshalma,Szent István u. 3/c

(Admin, 2013.09.19 15:43)

Kedves Mónika!

Köszönjük hogy megkeresett minket kérdéseivel. Genetikai vizsgálatot szakorvos kérhet, de háziorvosi beutaló is szükséges a vizsgálathoz. Legyen szíves időpontot kérni a szakambulanciánkra (06-1-4591500/51190), ahol majd megrendelik ezt a vizsgálatot (NARP). Amennyiben érvényes TAJ kártyával rendelkezik, az OEP keret terhére történik az elszámolás.

üdvözlettel
Báthori Györgyi
vezető asszisztens